วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แนะนำตัวครับ !!สวัสดีครับ ผมชื่อ : นายวัชริศ   คงสนิท
ชื่อเล่น : บอส
รหัสนักศึกษา : 554144085  ชั้นปีที่ 2 หมู่ 2
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : คอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น